Μελέτη


Εκπόνηση μελετών με ιδιαίτερη έμφαση στο βιοκλιματικό και αποδοτικό ενεργειακό σχεδιασμό

'Αδειες δόμησης

Αρχιτεκτονική και στατιστική μελέτη - ΚΕΝΑΚ

Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης

Άδειες λειτουργίας καταστημάτων

Έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας

Ρύθμιση αυθαιρέτων

Interior || Exterior design


www.000webhost.com