Φωτογραφίες έργων

WIND - Ανακαίνιση 2007

Κέντρο διημέρευσης ΑμΕΑ Σωτήρ

Ανοιχτό μουσείο Θεσσαλονίκης

Όψεις κτιρίων

Ανακαίνιση διαμερίσματος - Αμπελόκηποι

Ανακαίνιση διαμερίσματος - Κάτω Τούμπα

Ανακαίνιση διαμερίσματος - Βούλγαρη

Ανακαίνιση διαμερίσματος - Πολίχνη

Φωτοβολταϊκά